Vilkår

Kontaktinformasjon

Erin Skaret – Erins.no
E-post: butikk@erins.no
Telefon: 92292535 / 92293474
Org.nr: 919 634 081

Bøkvegen 11D
7059 JAKOBSLI

Produktinformasjon og pris

Priser

Alle priser er gitt i NOK (Norske Kroner) inklusive merverdiavgift. Totalkostnad, inklusive eventuelle fraktkostnader og andre gebyrer eller utgifter forbundet med et kjøp vises i sin helhet før betaling gjennomføres.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris beskrivelser av varer på nettsidene. Ikke nøl med å ta kontakt hvis noe synes uklart eller du har spørsmål knyttet til noe på nettsidene våre.

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre

Vet mottatt ordre sendes automatisk en ordrebekreftelse fra selger til kjøper. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, levering osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Leveranse/Henting

Levering eller henting kan tidligst gjøres 2 arbeidsdager etter bekreftet bestilling. Ønsket leverings eller hentedag, mandag – fredag eksklusive helligdager, angis ved bestilling. Dersom det er tomt for en vare eller ingredienser som forhindrer ferdigstillelse av ordre til ønsket tid vil vi ta kontakt så snart som mulig, enten via e-post eller telefon.

Levering tilbys innen Trondheim kommune (postnummer 7000 til 7099) til fast sats som vises på betalingssiden, før betaling.  Henting selv gjøres, med mindre annet er avtalt, til ønsket tid angitt ved bestilling. Henting gjøres i Bøkvegen 11D, 7059 JAKOBSLI.

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Personopplysninger

Persondata behandles ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Kortbetaling behandles av Bambora Norge, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Vipps, Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må du gi oss beskjed på telefon 92293474 innen rimelig tid og senest dagen før eventuelt avtalt henting / levering.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss skriftlig beskjed på e-post eller brev om at du vil påberope deg mangelen. Du vil da motta informasjon om hva du skal gjøre videre i henhold til reglene om reklamasjon (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.